INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL IALOMITA
Serviciul Public Comunitar Pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple

ATENTIE !

Incepand cu data de 03.04.2017, ca masura organizatorica de preintimpinare a aglomeratiei la ghiseul serviciului, a fost implementat
un sistem software de PROGRAMARE ON-LINE postat pe site-ul Instituitiei Prefectului Judetul Ialomita.
Astfel incepand cu data de 03.04.2017, pentru depunerea cererilor de eliberare a pasapoartelor, este absolut OBLIGATORIU
programarea prin acest sistem a tuturor solicitantilor de pasapoarte.


 

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE DECLARATE FURATE.Furtul documentului de călătorie se declară de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sau simplu temporar în cazul furtului paşaportului deţinut anterior, pe lângă documentele menţionate mai sus, se va prezenta şi adeverinţa eliberată de organele de poliţie din România sau dovada/adeverinţa eliberată de autorităţile de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, însotită şi de traducerea acesteia, efectuată de un traducător autorizat, care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Documentul declarat furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25 din acelaşi act normativ, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.

În cazul în care titularul sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document de călătorie găsesc documentul declarat furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă.

Documentul declarat furat, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după prezentarea la autorităţile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi într-o stare fizică corespunzătoare, şi după anularea noului document de călătorie, la solicitarea scrisă a titularului.

ATENTIE! Paşapoartele PIERDUTE / FURATE, fac obiectul unor semnalări în Sistemul Informatic Schengen (SIS). În situaţia în care autorităţile străine găsesc asupra titularului paşaportul ce face obiectul unor semnalări în SIS, acesta urmează să fie confiscat şi transmis autorităţilor emitente române.


ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE DECLARATE PIERDUTE.


Pierderea documentului de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În cazul declarării pierderii la organele de poliţie, acestea au obligaţia de a elibera o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv. Obligaţia declarării pierderii documentului de călătorie poate fi realizată şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

Documentul declarat pierdut, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25 din acelaşi act normativ, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.

În cazul în care titularul sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document de călătorie găsesc documentul declarat pierdut, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă.

Documentul declarat pierdut, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după prezentarea la autorităţile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi într-o stare fizică corespunzătoare, şi după anularea noului document de călătorie, la solicitarea scrisă a titularului.

ATENTIE! Paşapoartele PIERDUTE / FURATE, fac obiectul unor semnalări în Sistemul Informatic Schengen (SIS). În situaţia în care autorităţile străine găsesc asupra titularului paşaportul ce face obiectul unor semnalări în SIS, acesta urmează să fie confiscat şi transmis autorităţilor emitente române.


ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE ÎN CAZUL DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE DETERIORATE.În cazul distrugerii parţiale a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, soluţionarea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este condiţionată de prezentarea paşaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente de conţinut care să facă posibilă identificarea documentului.